FoodMed Centrum

Pasożyty

Pasożyty to organizmy, które zależne są od innego ustroju czyli tzw. żywiciela. Musimy pamiętać, iż stanowią one część naszego ekosystemu i często zasiedlają również wnętrze naszego organizmu.